درباره من

سید مجتبی حورایی

مشخصات فردیکتاب های تالیفی

 

 

متولد سال 1348
روان شناس

مدرس با سابقه حدود 23 سال از سال 1371 تاکنون در تهران و مشهد و ...

نویسنده و محقق سردبیر مجله راز

مشاور و کارشناس تربیتی صدا و سیما