تقویم کل برنامه ها

عنوان رویداد مدت اجراء تاریخ اجراء مکان برگزاری اطلاعات بیشتر
دوره خانواده موفق- تهران 4 روزه یکشنبه 1397/01/26 تهران- سالن همایش خواجه نصیر (کانون انصار) اطلاعات بیشتر
همایش اعتماد به نفس- مشهد 4 ساعت و نیم چهارشنبه 1397/01/22 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز دوشنبه 1396/10/18 مشهد-تالار نور بین آبکوه 2 و 4 اطلاعات بیشتر
دوره تربیت فرزند-مشهد 4 روزه شنبه 1396/09/25 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
همایش اعتماد به نفس- تهران 1 روز به مدت 4.5 ساعت چهارشنبه 1396/09/22 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
همایش اعتماد به نفس- مشهد 1 روز به مدت 4.5 ساعت یکشنبه 1396/09/19 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره فروش موفق-تهران شنبه 1396/09/11 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز شنبه 1396/08/30 مشهد-تالار نور بین آبکوه 2 و 4 اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت-تهران 8 روز یکشنبه 1396/07/30 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز شنبه 1396/07/15 مشهد-تالار نور بین آبکوه 2 و 4 اطلاعات بیشتر
همایش اعتماد به نفس- تهران 1 روز به مدت 4.5 ساعت دوشنبه 1396/06/20 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
همایش اعتماد به نفس- مشهد یک روز یکشنبه 1396/06/19 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره کسب و کار موفق-مشهد 4 روزه یکشنبه 1396/06/12 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت-تهران 8 روز چهارشنبه 1396/06/01 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره خانواده موفق- مشهد 4 روز شنبه 1396/05/07 مشهد-تالار نور بین آبکوه 2 و 4 اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت-تهران 8 روز جمعه 1396/04/30 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز یکشنبه 1396/04/18 مشهد-تالار نور بین آبکوه 2 و 4 اطلاعات بیشتر
دوره فروش موفق-تهران 2 روز دوشنبه 1396/02/25 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره کسب و کار موفق-تهران 2 روز شنبه 1396/02/23 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره فروش موفق- مشهد 2 روز سه شنبه 1396/02/19 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت-تهران 8 روز پنجشنبه 1396/02/07 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز شنبه 1396/01/26 مشهد-تالار نور بین آبکوه 2 و 4 اطلاعات بیشتر
همایش اعتماد به نفس- تهران 1 روز به مدت 4.5 ساعت جمعه 1395/12/20 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
همایش شاد زیستن- اصفهان 1 روز به مدت4 ساعت پنجشنبه 1395/12/19 اصفهان,خیابان نشاط,چهارراه نشاط,نبش خیابان فرشادی,سالن همایش اهل البیت اطلاعات بیشتر
دوره تربیت فرزند-مشهد 4 روز شنبه 1395/12/14 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
همایش اعتماد به نفس- مشهد یک روز جمعه 1395/12/06 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره تربیت فرزند- تهران 4 روز دوشنبه 1395/12/02 تهران- سالن همایش ابن سینا(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز شنبه 1395/11/16 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت-تهران 8 روز دوشنبه 1395/11/04 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت-تهران 8 روز یکشنبه 1395/10/05 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره خانواده موفق- تهران 2 روز پنجشنبه و جمعه 1395/10/02 تهران- سالن همایش خواجه نصیر (کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره کسب و کار موفق-مشهد 4 روزه یکشنبه 1395/09/28 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز یکشنبه 1395/09/14 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز شنبه 1395/07/24 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت-تهران 7 روز شنبه 1395/07/03 خیابان شریعتی-نرسیده به سه راه طالقانی- جنب سینما صحرا- کانون انصار اطلاعات بیشتر
همایش اعتماد به نفس- تهران ساعت 15 الی 20 پنجشنبه 1395/06/18 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره کسب و کار موفق-تهران 5 روز یکشنبه 1395/06/07 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز یکشنبه 1395/05/24 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز شنبه 1395/04/26 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
جلسات عمومی (رایگان ) ویژه ماه مبارک سی روز- 21:45 الی 23:00 سه شنبه 1395/04/15 مشهد، معلم 71 (ستاری 13)- مجتمع آموزشی بعثت اطلاعات بیشتر
دوره تربیت فرزند-تهران چهار روزه یکشنبه 1395/02/26 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره تربیت فرزند-مشهد 5 روز دوشنبه 1395/02/20 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز شنبه 1394/12/01 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
همایش اعتماد به نفس- مشهد یک روزه یکشنبه 1394/11/25 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره ازدواج موفق- تهران سه روزه- 15:30 الی 20:30 یکشنبه 1394/11/18 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز شنبه 1394/11/03 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت-تهران 6 روز شنبه 1394/10/26 خیابان شریعتی-نرسیده به سه راه طالقانی- جنب سینما صحرا- کانون انصار اطلاعات بیشتر
دوره تربیت فرزند-مشهد 5 روز یکشنبه 1394/10/20 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
همایش اعتماد به نفس- تهران ساعت 16 الی 20:30 سه شنبه 1394/10/15 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز دوشنبه 1394/09/23 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره کسب و کار موفق -تهران 2 روز پنجشنبه 1394/08/28 خیابان شریعتی-نرسیده به سه راه طالقانی- جنب سینما صحرا- کانون انصار اطلاعات بیشتر
دوره کسب و کار موفق-مشهد 5 روز به مدت 3 ساعت شنبه 1394/08/23 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز شنبه 1394/08/09 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت تهران 6 روز شنبه 1394/07/11 تهران اطلاعات بیشتر
دوره خانواده موفق 4 روز به مدت 4 ساعت از ساعت 16 شنبه 1394/07/06 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دوره NLP و موفقیت مشهد 10 روز شنبه 1394/06/10 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
دروه ازدواج موفق 4 روز شنبه 1394/05/31 خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، تالار فرهنگی نور اطلاعات بیشتر
همایش اعتماد به نفس- تهران یک روزه 1278/10/11 تهران- سالن همایش خواجه نصیر(کانون انصار) اطلاعات بیشتر