دوره اعتماد به نفس

همایشی برای غلبه بر ترس‌ها با محوریت:

  • به راحتی و بدون استرس، در جمع صحبت کنید
  • توانایی “نه گفتن” را داشته باشید
  • خود باوری شروع یک کار جدید را داشته باشید
  • جرأت و شهامت ریسک کردن را بیابید
وبسایت آکادمی حورایی