همایش مذاکره موفق

محورهای همایش:

  • اصول و فنون مذاکره
  • روش‌های چانه زنی
  • مهارت‌های متقاعد سازی
  • دستیابی به توافق مطلوب
وبسایت آکادمی حورایی