برنده‌ها و بازنده‌ها (نسخه دانلودی)
(از 0 رای) 0
50,000 تومان
وضعیت: موجود

همه مشتاقند که برنده باشند و زندگی موفقی را تجربه کنند و در نقطه مقابل، همه از بازنده بودن نفرت دارند. اما متأسفانه کمتر حاضر هستیم ویژگی‌های اخلاقی برنده‌ها را در خور ایجاد کنیم و عادت‌های رفتاری بازنده‌ها را در خود ریشه کن کنیم!!

در این سی‌دی، شما رفتار برنده‌ها و بازنده‌ها را می‌شناسید و یاد بگیرید که چگونه این ها را در خود ایجاد یا حذف کنید.

وبسایت آکادمی حورایی