روان شناسی ارتباط (نسخه دانلودی)
(از 0 رای) 0
50,000 تومان
وضعیت: موجود

جلسه اول : اهمیت ارتباط (تعریف ، پیامدها و نکات کلی و مهم )
جلسه دوم : رفتارهای شنونده و گوینده تاثیر گذار
جلسه سوم : محتوای تاثیرگذار و بحث مهم ارتباط با خود
جلسه چهارم : ارتباط با خود (قسمت دوم )
جلسه پنجم : ارتباط با پدر و مادر
جلسه ششم: ارتباط با کودک
جلسه هفتم: ارتباط با جوان و نوجوان
جلسه هشتم: ارتباط با فامیل
جلسه نهم: ارتباط با همسر(زن)
جلسه دهم: ارتباط با همسر(مرد)
جلسه یازدهم: تحلیل رفتار متقابل همسران
جلسه دوازدهم: مدیریت ارتباط با خانواده همسر پس از ازدواج
جلسه سیزدهم: ارتباط با دوست
جلسه چهاردهم: ارتباط با سالمندان
جلسه پانزدهم: ارتباط در دوران عقد و نامزدی
جلسه شانزدهم: ارتباط با خدا
جلسه هفدهم: ارتباط با فضاها و محیط ها
جلسه هجدهم: ارتباط با انسانهای موفق
جلسه نوزدهم:ارتباط با رسانه(تلویزیون، ماهواره، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)
جلسه بیستم: ارتباط با امام زمان(علیه السلام)
جلسه بیست و یکم: ارتباط با جنس مخالف(ویژه مجردین )
جلسه بیست و دوم: ارتباط با جنس مخالف(ویژه متاهلین )
جلسه بیست و سوم: ارتباط با مشتری(قسمت اول )
جلسه بیست و چهارم: ارتباط با مشتری(قسمت دوم)

وبسایت آکادمی حورایی