تقویم برنامه‌ها

عنوان دوره محل برگزاری (شهر) تعداد جلسات تاریخ و ساعت برگزاری
دوره کسب و کار موفق مشهد ۴ ۲۵ الی ۲۸ خردادماه | ساعت ۱۶ الی ۲۰
دوره کسب و کار موفق تهران ۴ ۱ الی ۴ تیرماه | ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰