تقویم برنامه‌ها

دوره / همایش محل برگزاری تعداد جلسات زمان برگزاری وضعیت
دوره تربیت فرزند مشهد ۲ ۱۹الی ۲۲ خردادماه | ساعت ۱۶ الی ۲۰ درحال ثبت نام
دوره NLP و موفقیت مشهد ۱۰ ۱ الی ۱۱ تیرماه | ساعت ۱۷ الی ۲۰ درحال ثبت نام