تقویم برنامه‌ها

عنوان دوره محل برگزاری (شهر) تعداد جلسات تار یخ و ساعت برگزاری
دوره NLP و موفقیت تهران ۶ ۱۹ تا ۲۱ فروردین | ۲۶ تا ۲۸ فروردین
دوره NLP و موفقیت مشهد ۱۰ ۲ الی ۱۲ اردیبهشت (بجز جمعه)