دوره خانواده موفق

چهار جلسه شامل:

 • اهداف تشکیل خانواده- تفاوت‎های زن و مرد
 • پنج ویژگی یک زندگی هنجار، معتدل و استاندارد- نقش دین و آگاهی دینی در زندگی – روش‎های تقویت بنیه معنوی خانواده- ارکان یک زندگی پایدار- احترام و مصادیق آن
 • محبت و روش‎های ابراز محبت
 • عوامل محبوبیت و راه‎های نفوذ به قلب همسر
 • عوامل سردی زندگی مشترک
 • بایدها و نبایدهای زندگی
 • حلم و بردباری
 • بحث و جدل
 • نرمی و مدارا
 • عیب‎جویی و عیب‎پوشی
 • اعتدال و میانه‎روی
 • عوامل ایجاد تنش در زندگی مشترک
 • مهارت‎های زندگی کردن با همسر بداخلاق
 • مقایسه
 • تنبلی- وابستگی و عدم استقلال
 • دهان‎بینی، لجبازی، عجب و غرور
 • خشم و پرخاشگری یا بدزبانی
 • سوءظن و بدبینی
 • خیانت و عدم وفاداری و….
وبسایت آکادمی حورایی