دوره NLP و موفقیت

جلسه اول:

 • علت‎های احساس گناه
 • چرا تغییر نمی‎کنیم؟
 • موانع تغییر
 • مراحل تغییر
 • چگونه تغییر کنیم؟
 • تحلیل ارزش‎ها
 • از بین بردن عادت‎های منفی
 • روش‎های ایجاد انگیزه

جلسه دوم:

 • ارتباط مؤثر با دیگران
 • ۸ نکته برای نفوذ صمیمت
 • تفاوت‎های فردی زن و مرد
 • تحلیل روابط همسران

جلسه سوم

 • هدف‎یابی و طراحی اهداف
 • معیارهای انتخاب هدف
 • شناخت موانع و موانع دست‎یابی
 • اصل پارتو (قانون ۲۰/۸۰ )
 • پافشاری در قدم اول

جلسه چهارم

 • مقدمه‎ای بر روان‎شناسی تلقین
 • تفکر مثبت
 • راه‎های عملی برای مثبت اندیشی
 • چگونه روحیه‎ی شاد و آرامی داشته باشیم؟

جلسه پنجم

 • یازده باور آرام‎ساز و روحیه ساز
 • چگونه فکر منفی نکنیم؟
 • دو عامل مهم در کاهش سطح انرژی مثبت انسان
 • بخشیدن
 • ۱۰ اصل مهم تلقین

جلسه ششم

 • انرژی ذهنی و تخیل هدایت شده
 • نقش معاشرتها در باورها و روحیات
 • موفقیت و نقش تلاش ذهنی و جسمی
 • تجسم خلاق و اهمیت تصویر‎سازی ذهنی در دست‎یابی اهداف

جلسه هفتم

 • موانع دستیابی به اهداف
 • چرا به برخی از اهدافمان نمی‎رسیم؟
 • نگرانی
 • استرس و علت‎های آن

جلسه هشتم

 • نگرانی و وابستگی
 • ۲مانع دست‎یابی به هدف
 • راه‎های غلبه بر نگرانی و استرس
 • توکل و نقش آن در آرامش و افزایش روزی
 • قصد آفرینش الهی

جلسه نهم

 • بررسی تحلیلی علل مشکلات و سختی‎ها
 • قانون کارما(carma)
 • چگونگی بازتابهای رفتاری مثبت و منفی

جلسه دهم

 • قانونمندی طبیعت
 • ۱۰ قانون مهم برای رشد ، آرامش و موفقیت
 • چگونه در تصمیم خود برای تغییر محکم و ثابت قدم باشیم
وبسایت آکادمی حورایی