همایش برنامه‌ریزی و مدیریت زمان

همایش برنامه‌ریزی و مدیریت زمان

با محوریت:

  • اصول هدف گذاری صحیح
  • گام‌های برنامه‌ریزی موفق
  • تکنیک‌های مدیریت زمان
وبسایت آکادمی حورایی