همایش جذابیت

جذابیت و نفوذ به قلب دیگران؛ با محوریت:

  • روان‌شناسی شخصیت‌های تأثیرگذار
  • رازهای جذابیت و محبوبیت
  • چگونه جذاب و تأثیرگذار باشیم؟
وبسایت آکادمی حورایی