همایش خلاقیت

رفع موانع بروز خلاقیت: ارائه‌ی راهکارهای عملی برای نابودی ۸ مانع بروز خلاقیت
روش‌های پرورش خلاقیت: آموزش ۲۰ روز کاملاً کاربردی برای رشد فوق‌العاده خلاقیت
فرمول‌ها و تکنیک‌های خلاقیت: ارائه تکنیک‌های علمی اثبات شده با انجام بازی‌های جذاب و خلاقانه

وبسایت آکادمی حورایی