راه نفوذ بر دلها
(از 0 رای) 0
وضعیت: نا موجود

چگونه دیگران را متقاعد کنید
قدرت جاذبه

اثر برایان تریسی ، نویسنده کتاب قورباغه را بخور !

ترجمه مهدی قراچه داغی

انتشارات ذهن آویز

وبسایت آکادمی حورایی