قانون ۱۰ برابر
(از 0 رای) 0
وضعیت: نا موجود

قانون ده برابر
تنها تفاوت بین موفقیت و شکست

اگر فکر می کنید که مشخص کردن هدف در زندگی اهمیت ندارد ، زمان خود را برای مطالعه قانون ده برابر هدر ندهید!
اما اگر مشخص کردن هدف برایتان اهمیت دارد ، این کتاب را بخوانید و به دوست و همکارتان هدیه دهید تا تغییرات زیادی در زندگی شان بوجود آورند.

کتاب قانون ده برابر ، کتابی خودآموز درباره چگونگی بدست آوردن بی باکی ، بلندپروازی و سرسختی برای رسیدن به موفقیت است.
کاردون گرانت با ابداع قانون ده برابر درست به نقطه ی هدف زده است چرا که دلیل اصلی موفقیت های بزرگ افراد را در همه مراحل زندگی برای شما بیان می کند.

نویسنده : کاردون گرانت
ترجمه دکتر شعبانعلی کوهستانی

انتشارات نوآوران سینا

وبسایت آکادمی حورایی