مبانی موفقیت
(از 0 رای) 0
وضعیت: نا موجود

آیا موعد آن فرانرسیده که برای بدست آوردن چیزی بهتر ، تغییری در خود ایجاد کنید ؟
مبانی موفقیت ، کتاب روشنایی بخش و خواندن آن آسان و بسیار موثر است.

نویسنده : جک کنفیلد

مترجم : گیتی شهیدی

انتشارات نسل نواندیش

وبسایت آکادمی حورایی