مقالات

آيا فکر مي کنيد که مي توانيد تغيير کنيد؟ فرقي نمي کند که چه تغيير مثبتي را مي...

ترسوها تغيير نمي کنند همه دوست دارند موفق شوند و در زندگي شان تغييرات عالي...

قبلاً گفتيم که براي تغيير و ترک عادت هاي رفتاري منفي بايد به رنج ها، خسارت ها...

کامران اصلاً  اعتماد به نفس نداشت، بسيار کمرو و خجالتي بود. غالباً  در جمع،...

گفتيم که هر تغيير مثبت، جدي و پايداري به يک اراده و خواستن بسيار قوي و محکم...

گفتيم که تغيير کردن نياز به عزم جزم و خواستن قوي دارد و صرف اين که شما تمايل...

در مطلب گذشته خود گفتم که يکي از ناهنجاري هاي رفتاري و شخصيتي اين است که...

سال‌ها پيش، يك زنداني از ندامتگاهی در روسيه متواری شد. پليس روسيه او را...

وقتي از شخصيت سالم برخورداريد، وقتي تصميم گرفته‌اید براساس آنچه معقول و...

سالهای زیادی این سوال در ذهنم بود که چرا با اینکه عمدۀ‌ مردم، موفقیت و...

همه ما دوست داريم در زندگي، فرد موفقي شويم و اگر هم به زعم خود، اکنون موفق...

وبسایت آکادمی حورایی